Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel e-shopu na stránkách https://www.jecmen-chlorella.cz/, MPTA Solutions s.r.o., IČO 10984798, sídlo K. H. Máchy 1266, 277 11 Neratovice, zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27.4.2016. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, nebo výmaz popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Správce osobních údajů Vám na základě žádosti poskytne údaje bez odkladu.